1. Главная
  2. Занятия
  3. Ранній розвиток

Ранній розвиток

Кожен день дитини — це новий досвід, нова пригода, нова сходинка в процесі пізнання навколишнього світу через дослідження! Батьки піклуються про те, щоб в цей період забезпечити максимум можливостей для всебічного розвитку малюка!
Провідною в цьому віці є предметно-маніпулятивна діяльність.
На початку раннього віку відбувається маніпулювання предметами та починає формуватися практичний, сенсомоторний інтелект. Одночасно йде інтенсивний розвиток мовного спілкування. Предметні дії служать способом налагодження міжособистісних контактів. Дитина відчуває потребу в співробітництві з дорослим.
У ранньому дитинстві швидко розвиваються різноманітні пізнавальні функції в їх початковому варіанті (сенсорика, сприйняття, пам’ять, мислення, увагу). В той самий час у дитини починають проявлятися комунікативні властивості, інтерес до людей, товариськість, наслідування, формуються первинні форми самосвідомості. До кінця раннього дитячого віку починають складатися нові види діяльності, які визначають психічний розвиток. Це гра і продуктивні види діяльності (малювання, ліплення, конструювання).
Дуже важливо, щоб розвивальний процес відбувався природно, без тиску, з використанням ігрових прийомів, весело, захоплююче! Педагоги проводять заняття з раннього розвитку, слідуючи за дитиною, супроводжуючи його в грі, створюючи ситуацію успіху, прагнучи тим самим викликати інтерес у малюка до пізнання нового.

Розвиваючі заняття для дітей раннього віку (1 — 3 роки) включають в себе:

— розвиток навички взаємодії дитини з дорослим на заняттях;
— розвиток вміння концентруватися, чути інструкцію дорослого;
— розвиток вміння досягати мети;
— розвиток навички працездатності, посидючості;
— формування розумових процесів і сприйняття;
— збагачення сенсорного досвіду;
— розвиток координації рухів і дрібної моторики;
— розвиток зорового і слухової уваги;
— розвиток уяви;
— розвиток творчих здібностей;
— розширення пасивного і активного словника;
— розвиток елементарних математичних уявлень;
— пробудження пізнавального інтересу до світу, до природного довкілля;
— розвиток ігрової компетенції;
— освоєння рольових способів поведінки, норм, етикету, спілкування в процесі гри.
Заняття складені з мініблоків по 5-7 хвилин, з використанням педагогом зміни діяльності, з урахуванням потреб дитини.

Важливо!

Перше заняття має формат діагностики особистісних особливостей дитини.
Після першого заняття визначається план, частота, регулярність відвідування занять. Батьки отримують перші рекомендації. Як що дитина має поведінкові та інші особливості розвитку, діагностика може тривати на 2-3 зустрічі.
Батькам може бути запропонований формат комплексної діагностики (педагог + психолог, педагог + психолог + логопед, логопед + психолог, логопед + психолог + дефектолог), для більш точного визначення освітнього маршруту.

Розвиваючі заняття для дітей молодшого дошкільного віку (3-4 роки)
Вік «чомучок», вік спраги нового, бажання досліджувати, вчитися, грати, перемагати — це все про середній дошкільний вік! Головний мотив спілкування — пізнання навколишнього світу. Саме в цьому спілкуванні з дорослим формуються звички та зразки поведінки дитини. З’являється сюжетно-рольова гра — провідний вид діяльності в дошкільному віці. У три-чотири роки діти в сюжетно-рольових іграх наслідують дорослих, імітуючи предметну діяльність. Образотворча діяльність, конструювання, творча активність не менш важливі для розвитку дитини.

 

У промові та спілкуванні формується мислення. До трьох з половиною — чотирьох років провідним є наочно-дієве мислення. Уже в три роки дитина реагує на оцінку дорослими своєї поведінки, йому приємні похвали, малюк відчуває емоційне задоволення від визнання своїх успіхів.
В даний період важливо грамотно підійти до розвитку малюка. Виважено підбирати апробовані методики, які допоможуть гармонійно вибудувати супровід дитини в процесі розвитку. Створювати сприятливу, комфортне середовище для формування особистості дитини, його базових навичок, соціального розвитку, схильностей і інтересів.

Розвиваючі заняття для дітей 3-х — 4-х років включають в себе:

— розвиток вміння досягати мети;
— розвиток навички взаємодії дитини з дорослим в процесі навчання;
— розвиток навички працездатності, посидючості;
— розвиток мови (збагачення словника прикметниками, прислівниками, приводами), прослуховування невеликих оповідань, без наочного супроводу, ігри-інсценівки, звукова культура мовлення, фонетична компетенція;
— розвиток мислення в цілому і розумових операцій зокрема (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, причинно-наслідкові зв’язки, логічне мислення і т.д.);
— розвиток уваги (концентрації, розподілу, перемикання, стійкості та т.і.), сприйняття і пам’яті (короткочасної та довготривалої, зорової, слуховий, тактильної та т.і.);
— розвиток пізнавальних процесів;
— поглиблення знань про навколишній світ;
— навчання основ етикету;
— формування математичних уявлень (підбір і класифікація предметів за кольором, формою, величиною, знайомство з геометричними фігурами, рахунок до 10, просторове орієнтування);
— розвиток загальної та дрібної моторики;
— розвиток соціальних навичок;
— розвиток креативності;
— розвиток творчих здібностей;
— розвиток лексичної компетенції;
— побудова граматичної правильності мови, розвиток граматичної компетенції;
— розвиток зв’язного мовлення, діалогічного мовлення, діалогічної компетенції;
— розвиток монологічного мовлення, розвиток монологічної компетенції;
— розвиток ігрової компетенції (сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні ігри і т.д.);
— формування уявлення про природне довкілля, Всесвіту, природі, явищах природи, тваринний і рослинний світ, розвиток природно-екологічної компетенції;
— формування культурних навичок;
— розвиток соціально-комунікативної компетенції.
Заняття вибудовується педагогом в єдиною сюжетною лінією, з використанням зміни діяльності, виходячи з інтересів і вікових особливостей розвитку дитини, з урахуванням його потреб.

Важливо!

1. Перше заняття має формат діагностики особистісних особливостей дитини. Після першого заняття визначається план, частота, регулярність відвідування занять. Батьки отримують рекомендації.
2. Якщо дитина має поведінкові та інші особливості розвитку, діагностика може тривати на 2-3 зустрічі. Батькам може бути запропонований формат комплексної діагностики (педагог + психолог, педагог + психолог + логопед, логопед + психолог, логопед + психолог + дефектолог), для більш точного визначення освітнього маршруту.
Розвивальні заняття для дітей середнього дошкільного віку (4 -5 років).
Дослідник, фантазер, переможець — це все про дитину середнього дошкільного віку! Основні досягнення дитини в цьому віці пов’язані з розвитком ігрової діяльності. Активно відбувається розвиток образотворчої діяльності, конструювання за задумом, планування, розвиток пізнавальної мотивації. Формується потреба в повазі з боку дорослого, прагнення до ситуації успіху, конкурентності, змагальності з однолітками, подальшим розвитком образу Я дитини.
Соціальна ситуація розвитку характеризується встановленням відносин дитини зі світом дорослих людей, входженням у світ соціальних відносин.
Дитина відчуває потребу в повазі.
Як і раніше, як і в віці трьох-чотирьох років, головний мотив спілкування — пізнання навколишнього фізичного світу, усвідомлення того, що відбувається. Наочно-образне мислення в цьому віці стає провідним.
Розвивальна програма розробляється педагогами, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини, використовуються ігрові технології ТР ВЗ, напрямки STREAM освіти.

 

Розвивальні заняття для дітей 3-х — 4-х років містять:
— розвиток вміння досягати мети;
— розвиток навички взаємодії дитини з дорослим в процесі навчання;
— розвиток навички працездатності, посидючості;
— розвиток фонетичної компетенції;
— розвиток лексичної компетенції;
— розвиток граматичної компетенції;
— розвиток зв’язного мовлення, діалогічного мовлення, діалогічної компетенції;
— розвиток монологічного мовлення, монологічної компетенції;
— розвиток ігрової компетенції (сюжетно-рольові ігри, конструкторсько-будівельні ігри та т.і.);
— формування уявлення про природне довкілля, Всесвіту, природі, явищах природи, тваринний і рослинний світ, розвиток природно-екологічної компетенції;
— формування культурних навичок;
— розвиток соціально-комунікативної компетенції;
— розвиток сенсорних еталонів (визначення величини предметів, кольору, форми; геометричних фігур; визначення просторового розміщення предметів, просторові відносини предметів, розвиток здатності орієнтуватися в частинах діб, тимчасових відносинах);
— розвиток елементарних математичних уявлень (рахунок в прямому порядку, освіту чисел способом додавання 1 до попереднього числа, порівнювання чисельності множин накладенням і додатком предметів);
— розвиток соціально-комунікативних компетенцій;
— розвиток мислення в цілому і розумових операцій зокрема (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, причинно-наслідкові зв’язки, логічне мислення і т.д.);
— розвиток уваги (концентрації, розподілу, перемикання, стійкості та т.і.), сприйняття і пам’яті (короткочасної та довготривалої, зорової, слуховий, тактильної та т.і.);
— розвиток пізнавальних процесів;
— розвиток творчих здібностей;
— навчання основ етикету;
— розвиток навичок класифікації предметів, здатності виділяти складові частини групи предметів, їх ознаки, відмінності та подібності
— навчання основним правилам дорожнього руху
— розвиток загальної обізнаності про соціум, таких понять, як: «сім’я», «люди», «дорослі», «діти», «професії», «правила поведінки» і т.і …
— розвиток вміння послідовно і виразно переказувати невеликі літературні твори;
— вміти визначати місце потрібного звуку в слові, виділяти перший звук в словах.
Використання педагогами інтегрованого підходу розвиває потенціал дитини. Спонукає дитину до активного пізнання навколишнього світу, осмислення і знаходженню причинно-наслідкових зв’язків, розвитку логічного мислення, комунікативних здібностей, уяви, планування діяльності.
Важливо!
1. Перше заняття має формат діагностики особистісних особливостей дитини. Після першого заняття визначається план, частота, регулярність відвідування занять. Батьки отримують перші рекомендації.
2. Якщо дитина має поведінкові та інші особливості розвитку, діагностика може тривати на 2-3 зустрічі. Батькам може бути запропонований формат комплексної діагностики (педагог + психолог, педагог + психолог + логопед, логопед + психолог, логопед + психолог + дефектолог), для більш точного визначення освітнього маршруту.
Індивідуальні заняття для дошкільнят
👶👧📲 068 888 8698 (viber, whatsapp, telegram)
Меню